CARDIOLOGIE

Franciska Foulon, patiënt Cardiologie

“Het was mooi weer die middag in mei en ik was lekker in mijn tuintje bezig. Ik besloot op de fiets wat plantjes te gaan halen. Op de terugweg werd ik misselijk, duizelig, ik voelde mijn borst krampen, doodeng. ‘Zal wel door het warme weer komen’, dacht ik nog. Maar ik moest afstappen van mijn fiets, ik kon niet verder. Ik herinnerde me wel dat ik dit gevoel eerder had gehad, maar ik heb toen de schuld aan andere dingen gegeven: drukte of zo. Deze keer ben ik meteen doorgegaan naar de huisarts, die zei dat ik naar het ziekenhuis moest. Vanaf huis ben ik naar het UMC Utrecht gefietst, ondertussen werd de pijn steeds heviger.

Op de spoedeisende hulp zaten ze me op te wachten en vroegen wat ik al toegediend had gekregen in de ambulance. In de ambulance? Ik kom met de fiets, zei ik, waarop de cardioloog reageerde dat ik dit toch beter niet had kunnen doen. Uit onderzoek bleek namelijk dat ik een acute hartaanval had gehad. Een acuut coronair syndroom heet dit in medische taal. Ik ben meteen opgenomen op de afdeling hartbewaking. De verpleegkundigen daar stelden me op een prettige manier gerust. De volgende ochtend zou ik de eerste zijn voor een dotterbehandeling op de hartcatheterisatiekamer, de HCK. Ik kreeg mijn vertrouwen weer wat terug en werd kalmer.

Die ochtend erop ging ik op bed naar de HCK. De voorbereiding was perfect. Ik kreeg een infuus en iets kalmerends. Mijn cardioloog die ook de dotterbehandeling deed, legde me uitgebreid de procedure uit. De verpleeg-kundige naast me zei  ‘U bent hier in goede handen, we gaan er alles aan doen om u weer beter te maken. U hoeft niet bang te zijn’. Al die woorden deden me goed. Alhoewel ik toen in totaal drie stents kreeg, is het me allemaal meegevallen.

Voor vijf maanden ging het vrij goed. Maar ondertussen had wel weer last van benauwdheid en ondanks de medicijnen was mijn bloeddruk zeer hoog. Vervolgens ging ik voor een tweede dotterbehandeling, maar de cardioloog zag na onderzoek dat mijn kransslagaders zó verstopt waren, dat hij het toen niet alleen aandurfde. Het is prettig als een dokter eerlijk is en kiest voor veiligheid. Vervolgens kwam er een andere dokter bij – een fantastische cardioloog, aardig en kundig – die zoveel mogelijk plaque heeft verwijderd en twee stents heeft geplaatst. Nu heb ik dus in totaal vijf stents. Ik heb nooit gerookt, nooit gedronken, ik ben altijd actief geweest, maar het zit helaas wel in de familie.

Ondertussen doe ik zelf uiteraard ook het nodige na de behandelingen. Ik ga hier naar de hartrevalidatie, waar me onder begeleiding wordt geleerd weer wat actiever te worden. Je wordt namelijk wel angstig na een hartaanval, dag en nacht leef je ermee. Je bent het vertrouwen in je eigen lichaam kwijt. Het heeft me ook allemaal erg emotioneel gemaakt. Zo was ik twee maanden lang mijn stem kwijt. Dit is onderzocht, niets aan de hand met mijn stem: het was de spanning. Hartrevalidatie brengt me dichter bij mijn vertrouwde zelf. Daarnaast is het fijn dat de cardioloog me goed in de gaten blijft houden. Ik voel me hier veilig.” 

Highlights

Hartspiercellen hebben een 24-uurs ritme. Tot deze ontdekking kwam cardioloog- onderzoeker Linda van Laake in haar onderzoek met tot hartcellen opgekweekte stamcellen. Met deze stamcellen heeft zij geanalyseerd hoe dag-nachtritmes zich ontwikkelen in hartspiercellen en hoe dit het herstel na een hartinfarct beïnvloedt. De werking van hart en bloedvaten wisselt sterk gedurende de dag-nachtcyclus. Zelfs losse hartspiercellen in een kweekschaaltje behouden een 24-uursritme. Deze bevinding is een eerste stap in tijd-specifieke behandelingen van hartaandoeningen. 

https://mediator.zonmw.nl/

Tijdspecifiek behandelen van
hartaandoeningen

Interventiecardioloog Leo Timmers heeft voor zijn onderzoek naar biomarkers van ischemische hartziekten van de Nederlandse Hartstichting een Dekkerbeurs ontvangen. Met de biomarkers kan kransslagaderlijden sneller en efficiënter worden opgespoord. Daarnaast moet het onderzoek leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen van het acute hartinfarct.

www.umcutrecht.nl

Biomarkers en
behandelingen

Samen met de patiëntenvereniging is door de afdeling Cardiologie de e-module Hartinfarct ontwikkeld. Dit is een informatief en interactief voorlichtingsprogramma voor patiënten, partners en familie. De module geeft meer ziekte-inzicht over het ziektebeeld, de verschillen tussen man en vrouw, de behandeling en de factoren die van invloed zijn op het ontstaan en het voorkomen van een hartinfarct. Dit versterkt de regie van patiënten over hun eigen ziektebeeld. 

www.umcutrecht.nl

E-module Hartinfarct

In het UMC Utrecht is voor het eerst bij een patiënt met hartfalen een pacemaker met behulp van driedimensionaal beeld geïmplanteerd. De procedure duurt minder lang omdat de simulatiedraden direct op de juiste plekken kunnen worden aangebracht waardoor bovendien de pacemaker meteen goed werkt. Dit is een groot voordeel voor zowel patiënten als voor artsen: de procedure is korter en eenvoudiger, de röntgenstralingsbelasting neemt af, en het resultaat is beter. Hierdoor verbeteren de klinische vooruitzichten en de kwaliteit van leven. Ten slotte is het kostenbesparend. 

www.umcutrecht.nl

Cardiale resynchronisatie-
therapie (CRT) in 3-D

Naar Barcelona
Een fietstocht van 1600  kilometer naar Barcelona en het jaarlijkse congres European Society of Cardiology leverde €40.000 op onderzoek dat zich richt zich op een mutatie in het PLN-gen. Een mutatie die kan leiden tot cardiomyopathie met of zonder ernstige ritmestoornissen.

https://actueel.hartstichting.nl

Fietsen voor hartonderzoek

Tandemtocht
‘Samen op kop tegen hartfalen’. Onder dit motto namen ook dit jaar weer zorgverleners en patiënten deel aan de lustrumeditie van de Tandemtocht. Patiënten, familie, artsen, fysiotherapeuten en vrienden fietsten op een tandem, fiets of e-bike 40 kilometer voor onderzoek naar het vroegtijdig herkennen van hartfalen. Alle deelnemers fietsten gezamenlijk een bedrag van ruim 15.000 euro bij elkaar.

www.youtube.com

De afdeling Cardiologie maakt deel uit van de multidisciplinaire polikliniek van het Hart- en Vaatcentrum dat in april van start is gegaan. De afdelingen die bij het Hart- en vaatcentrum horen, verbeteren met elkaar de kwaliteit van zorg en de service aan de cardiovasculaire patiënten van het UMC Utrecht. De multidisci-plinaire polikliniek is een gezamenlijke faciliteit waar patiënten centraal staan en waar ze laag-drempelig multidisciplinaire zorg kunnen krijgen. 

www.umcutrecht.nl

Hart- en Vaatcentrum
Keyfigures Cardiology

De afdeling Cardiologie organiseerde een bijeenkomst Acuut Coronair Syndroom voor patiënten, waarin multidisciplinair de organisatie van de ACS-zorg, hartrevalidatie, secundaire zorg met ook regie van de patiënt zelf aan bod kwamen. Ook vertelden patiënten over hun ervaringen. In lijn met de visie van het UMC Utrecht hanteert de afdeling Cardiologie het principe dat artsen en patiënten elkaar nodig hebben om tot de beste zorg te komen.

www.umcutrecht.nl

Regie van patiënt 

Het verpleegkundig spreekuur hartfalen is in 2017 van start gegaan. Patiënten met hartfalen kunnen hier terecht voor leefstijlbegeleiding, coaching en voor medicatietitratie. Het spreekuur werkt nauw samenwerking met de hartrevalidatie. 

www.umcutrecht.nl

Verpleegkundig spreekuur
hartfalen

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken