WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT     |

WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

WETENSCHAPPELIJKE
INTEGRITEIT

Ik doe geen ongefundeerde claims, ik rapporteer correct over het onderzoeksproces, ik verzin of vervals data of bronnen niet, ik neem alternatieve visies en tegenargumenten serieus, ik ben open over onzekerheidsmarges, en stel resultaten niet gunstiger dan wel ongunstiger voor dan ze zijn. De wijze van uitvoering en fasering van het onderzoeksproces is tenminste voor mijn vakgenoten te volgen, de argumentatie hierover is helder. De stappen in het empirische onderzoeksproces zijn controleerbaar, opdat mijn onderzoek gerepliceerd kan worden.

EERLIJK

Ik gebruik in de discipline of het onderzoeksgebied als standaard geldende, of tenminste verdedigbare, methoden en betracht optimale precisie bij het ontwerp, de uitvoering, de verslaglegging, de verspreiding en toepassing van het onderzoek. Het is voor anderen helder op welke gegevens ik me heb gebaseerd, hoe deze zijn verkregen, welke resultaten er zijn bereikt en langs welke weg, en wat de rol van externe belanghebbenden is geweest. Als delen van het onderzoek of van de data niet toegankelijk kunnen worden gemaakt, heb ik goed gemotiveerd aan te geven waarom dat niet mogelijk is.

BETROUWBAAR

Ik doe onderzoek dat wetenschappelijk of maatschappelijk relevant is. Ik geef rekenschap van het feit dat men als onderzoeker niet in isolement opereert. Ik houd rekening met de legitieme belangen van bij het onderzoek betrokken proefpersonen of proefdieren, eventuele opdrachtgevers, de omgeving, cultuur, wetenschap en samenleving.

BETROKKEN

Ik laat me bij de keuze van de methode, bij de beoordeling van de data en in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van onderzoek of onderzoeks-voorstellen van anderen, niet beïnvloeden door buiten-wetenschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld overwegingen van commerciële of politieke aard).

ONAFHANKELIJK
Leidende Principes

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. De reputatie en betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek is het resultaat van de individuele acties van elke onderzoeker. De 4 principes zijn afkomstig van de overkoepelende gedragscode Integriteit in het UMC Utrecht. De invulling ervan is afkomstig van de principes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (VSNU).

Andere voorbeelden zijn:

•  Het niet of onvolledig voldoen aan de protocollaire in- en uitsluitingscriteria
•  Het gebruiken van oneigenlijke statistische methoden om gewenste conclusies
   te genereren.
•  Niet voldoen aan ethische en wettelijke vereisten, zoals onjuiste voorstelling van de
   belangen, vertrouwensbreuk, het ontbreken van ‘informed consent’ en misbruik van
   onderzoeksdeelnemers of –materialen.
•  Onjuist omgaan met wangedrag of fraude, zoals het verdoezelen van
   wangedrag en het tegenwerken van klokkenluiders.

Schendingen van wetenschappelijke integriteit komen helaas voor; men spreekt dan van wetenschappelijk wangedrag of wetenschappelijke fraude.

Het verzinnen van resultaten en deze presenteren als zijnde waar.

FABRICATIE

Manipuleren van onderzoeksprocessen of veranderen of weglaten van data.

FALSIFICATIE

Gebruikmaken van het werk van anderen zonder gepaste erkenning/
bronvermelding.

PLAGIAAT
(Vermoeden van) schending
van wetenschappelijke
integriteit

Vraag je je af of er sprake is van wetenschappelijke wangedrag of schending van (wetenschappelijke) integriteit?
•  Spreek erover met anderen (zie hieronder).
•  En/of bespreek het met de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit (VPI) (UMCU)


Wil je het (vermoeden van) wetenschappelijk wangedrag of schending van (wetenschappelijke) integriteit melden?
1.  Bespreek het eerst met de betrokken persoon.
2.  Als dit niet kan, of als de persoon geen actie onderneemt nadat hij/zij op het
     wangedrag gewezen is, neem dan contact
     op met een van de volgende personen:
     a.  Je directe leidinggevende, of
     b.  Een andere hogere leidinggevende, of
     c.  De Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit (VPI) (UMCU), of
     d.  De Raad van Bestuur (RvB, UMCU), of
     e.  Raad van Toezicht (RvT) (als de melding het functioneren van de RvB betreft)
3.  ALTERNATIEF: Contacteer de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijk Integriteit (UU).
4.  ALTERNATIEF, schrijf een formele melding aan de
     Commissie Wetenschappelijke Integriteit (UU), Zij werkt volgens de procedure
     “Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Utrecht”.


Heb je meer informatie, hulp of advies nodig?
1.  Contacteer de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit (VPI)* (UMC Utrecht),
2.  De afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders (Maliebaan 72, Utrecht) of
3.  Een raadsman met geheimhoudingsplicht, zoals een advocaat.


Hoe zit het met de anonimiteit?
Het is mogelijk om vermoedens van schending van wetenschappelijke integriteit anoniem te melden. De ervaring heeft ons echter geleerd dat het het beste is om een afspraak te maken met de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit voor een één-op-één vertrouwelijk gesprek. Je identiteit is dan alleen bekend bij de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit. Op basis van dit gesprek kun je zelf de afweging maken of, hoe en waar de melding het beste gedaan kan worden.

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht