Strategie
programma's
Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit en veiligheid (K&V) stond in 2015-2017 in het teken van de heraccreditatie in 2016 van Joint Commision International (JCI). De taskforce K&V, een divisiebrede multidisciplinaire werkgroep, zorgt dat de divisie vrouw & baby continu bezig blijft met het verbeteren van de kwaliteit en de patiëntveiligheid. In de taskforce K&V wordt aan de hand van de PDCA-cyclus samengewerkt aan een cultuur van continu verbeteren.

Connecting leaders

Connecting Leaders is het leiderschapsprogramma, gestart in 2015, voor alle leidinggevenden in het UMC Utrecht en is onderdeel van de strategie Connecting U. In Connecting Leaders wordt uitgegaan van de kerncompetenties waarover leidinggevenden in het UMC Utrecht dienen te beschikken: mensgericht- en resultaatgericht leidinggeven, samenwerken en vernieuwen, met altijd de patiënt centraal. Ruim 95% van de leidinggevenden van de divisie vrouw & baby heeft het programma gevolgd of is hiervoor ingeschreven.

Samen Voor de
Patiënt (SVP)

Samen Voor de Patiënt is onze nieuwe werkwijze gericht op continu verbeteren. Dat begint bij luisteren naar de patiënt  en naar onze interne klanten. Zij kunnen ons vaak precies vertellen wat anders moet of beter kan. In 2016 startten de eerste teams met Samen Voor de Patiënt in het UMC Utrecht. In november 2016 startte de afdeling neonatologie met dit programma en in februari 2017 de afdeling voortplanting & gynaecologie (zie verder in dit verslag).

Patiënt-
veiligheid

Patiënt-
tevredenheid

Klachten

Luister en Leerbijeen-komsten (LEL)

Keurmerken 

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken