Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de divisie vrouw & baby beslaat de fase van preconceptie tot follow-up na neonatale problemen en women’s health en heeft een sterke internationale positie. De onderzoekslijnen van de divisie vrouw & baby zijn ingebed in de speerpunten Brain, Child Health, Circulatory Health en Regenerative Medicine & Stem Cells. Er is nauwe betrokkenheid bij die thema’s die het UMC Utrecht centraal stelt, zoals E-Health, maatschappelijke impact, big data en patiëntparticipatie.

Geboortecentrum

Voortplantings-geneeskunde & gynaecologie

De commissie wetenschap 

Bureau onderzoek & onderwijs* 

Overzicht
publicaties & promoties
Successen 2016 & 2017

In 2016 en 2017 heeft de divisie de volgende successen behaald:

•  zeven nieuwe ‘associate professors’
•  groot aandeel van onze vrouwelijke onderzoekstalenten in het Steyn Parvé-programma
•  verdere aansluiting bij strategisch thema Dynamics of Youth en het YOUth Cohort
•  leerstoel ‘Early Life Events’ gecreëerd en ingevuld
•  twee klinische fellowships  binnen het speerpunt Brain
•  twee klinische fellowships binnen het speerpunt Child health
•  actieve bijdrage aan het programma van de Xtalks, BCRM dag, internationale geïnitieerde samenwerkingen
   vanuit het speerpunt met de universiteiten van Edinbrough, Munchen en Leuven. Dit is dankzij het
   internationaliseringsprogramma die onze aanvraag heeft gehonoreerd.
•  eicel zorgonderzoek; kinderoncologie, ontving een boost Grant, vanuit het speerpunt Child Health.
•  aansluiting bij het research thema Dynamics of Youth  van de universiteit Utrecht is gerealiseerd met
   name door de samenwerking met de programma’s ‘the first critical 1001 days’ en ‘healthy play, better coping’.
•  intensivering samenwerkingsverband tussen het geboortecentum, het juliuscentrum en de afdeling
   kindergeneeskunde van het WKZ op het gebied van Global Maternal Childhealth.

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken