Onderzoeksafdeling
NIDOD

In de jaren 2015-2017 is er binnen de pre-klinische onderzoeksafdeling neuroimmunology and developmental origins of disease (NIDOD) aan een sterke basis gewerkt op de gebieden neuro-immunologie en chronische pijn. De spreiding van onderwerpen resulteerde in een divers onderzoeksbeleid dat raakpunten heeft met zowel de divisie vrouw & baby als de divisie laboratorium en apotheek, en dan voornamelijk het onderdeel laboratorium translationele immunologie (LTI). Dit brede onderzoek sluit aan bij de speerpunten Brain, Circulatory Health, Child Health en Infection & Immunity.

Samenwerking binnen de onderzoekslijnen

Aansluiting onderzoek bij klinische zorg

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken