Geboorte-
centrum
Neonatologie

De afdeling neonatologie, bestaat uit een neonatale intensive care Unit (NICU) van 24 bedden (verdeeld over 3 units), een high care unit (HC) van 8 bedden en een medium care unit (MC) van 15 bedden. De afdeling neonatologie verleent zowel topklinische als topreferente zorg. De IC-HC  neonatologie levert voor 100% topklinische zorg en behandelt pasgeborenen uit een wijde regio. De MC levert samen met de afdeling verloskunde topzorg aan de obstetrische high care patiënten en hun pasgeborene. Op het gebied van topreferente zorg, onderscheidt de afdeling neonatologie zich door de neonatale neurologie. In de aankomende jaren zal ook de neonatologie voor grote projecten komen te staan, zoals de éénpersoonskamer en gezinskamers waar zorg aan moeder en kind gegeven zal worden. Dit zal een nieuwe manier van werken van de medewerkers verlangen, waarbij het gezin centraal staat.

Verloskunde

In de jaren 2015-2017 was de afdeling verloskunde volop in beweging. Vele nieuwe ontwikkelingen vonden plaats, zoals:

•  opkomst van de integrale geboortezorg
•  doorontwikkeling als topreferent centrum
•  introductie van value based health care op de polikliniek
•  gebruik van e-health bij monitoring van hoog risico zwangerschappen
•  coördinatie op de verloskamers door de medisch verloskundige
•  nieuw elektronisch patiënten dossier (HiX)
•  vernieuwing op het gebied van onderwijs en excelleren in onderzoek
•  businesscase verbouwing geboortecentrum

Het WKZ geboortecentrum is in 2013 ontstaan door een fusie van de afdelingen verloskunde en neonatologie. In het geboortecentrum staat het gezin centraal, verlenen we topklinische medische - en verpleegkundige zorg voor moeder en kind tijdens de zwangerschap, tijdens en na de bevalling en gedurende de opname van de (zieke) pasgeborene. Gezin als  centraal uitgangspunt: het zorgproces voor (aanstaande) ouders en pasgeborene wordt als één gezien.

Het geboortecentrum biedt hoogwaardige ketenzorg aan cliënten met een laag tot hoog risico binnen één organisatie onder één dak. De verschillende disciplines (medisch en zorg) werken geïntegreerd aan innovatieve zorgverbeteringen voor ouders en kinderen. Ook op het gebied van onderzoek en onderwijs is deze integrale aanpak zichtbaar: gezamenlijk onderzoeksprojecten en gezamenlijk lijnonderwijs.

Nieuw medisch afdelingshoofd

Samenwerking geboortezorg

Gynaecoloog op locatie

Ketenzorg

Ontvlechting van diensten

Multidisciplinaire poliklinieken

Academische Werkplaats ‘Kraamzorg in Geboortezorg’

Regionale samenwerking Geboortezorg

Verbouwing geboortecentrum 

Marketing en communicatie

ICT: HiX implementatie

Cijfers

Nieuw medisch afdelingshoofd

Expertisecentrum neonatale hersenschade 

Samen Voor de Patiënt (SVP)

Lange termijn outcome: follow-up NICU populatie

Lange termijn outcome: Hart op Weg poli

Cijfers

Capaciteits-problemen
verpleegkundigen 

Samenwerking PICU/NICU 

Physician assistents (PA’s) 

ICT:
Zorginnovatie

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken