Voorzitter Managementteam 2014 - 2017
Prof. Dr. Arie Franx
aan het woord…

Voor u ligt het jaarbeeld van de klinische afdelingen verloskunde, voortplantingsgeneeskunde & gynaecologie, neonatologie en de onderzoeksafdeling ‘neuroimmunology and developmental origins of diseases’(NIDOD) van de divisie vrouw en baby in het UMC Utrecht voor de jaren 2015-2016-2017. In deze jaren stonden thema’s als verbinden, samen voor de patiënt en slagvaardigheid centraal.

In dit jaarbeeld geven wij een overzicht van de belangrijkste activiteiten binnen onze divisie. De kerngetallen en ontwikkelingen in innovaties zijn per afdeling weergegeven. Dit laat zo mooi zien waar de divisie staat en hoe wij hebben ingespeeld op onverwachte situaties, mooie innovaties en een nieuwe manier van werken.

Namens het Management Team van de Divisie Vrouw & Baby,
Prof. Dr. Arie Franx, voorzitter Managementteam  2014-2017

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken