Valrisico

Valrisico
Waarom deze indicator? 

Ongeveer 2-15% van de in een ziekenhuis  opgenomen patiënten maakt minimaal één val door gedurende de opname. De  gevolgen van een val variëren van blauwe plekken en kneuzingen tot  botfracturen of hoofdverwondingen. We moeten patiënten met een verhoogd  valrisico tijdig herkennen, zodat we effectief en efficiënt preventieve  maatregelen kunnen nemen voor deze valincidenten.

Doel van de indicator 

We willen valincidenten voorkomen en/of het risico van letsel bij de patiënt verminderen als gevolg van een valincident.

Gebruik deze indicator

Om bij een verhoogd valrisico een diepgaande evaluatie te doen, zodat helder is waardoor het valrisico is verhoogd. Hiermee kunnen we specifieke valpreventieve maatregelen nemen, zodat het  risico op een val zoveel mogelijk word beperkt.

Valrisico
Waarom deze indicator? 

Ongeveer 2-15% van de in een ziekenhuis  opgenomen patiënten maakt minimaal één val door gedurende de opname. De  gevolgen van een val variëren van blauwe plekken en kneuzingen tot  botfracturen of hoofdverwondingen. We moeten patiënten met een verhoogd  valrisico tijdig herkennen, zodat we effectief en efficiënt preventieve  maatregelen kunnen nemen voor deze valincidenten.

Doel van de indicator 

We willen valincidenten voorkomen en/of het risico van letsel bij de patiënt verminderen als gevolg van een valincident.

Gebruik deze indicator

Om bij een verhoogd valrisico een diepgaande evaluatie te doen, zodat helder is waardoor het valrisico is verhoogd. Hiermee kunnen we specifieke valpreventieve maatregelen nemen, zodat het  risico op een val zoveel mogelijk word beperkt.