SURPASSchecklijsten 'aanvulling anamnese' en 'bij ontslag'

SURPASSchecklijsten
'aanvulling anamnese'
en 'bij ontslag'
Waarom deze indicatoren? 

Tot 50 procent van alle opgenomen patiënten  ondergaat een operatieve ingreep. Ingrepen kunnen klein zijn, met een  minimaal risico, maar ook heel risicovol. Wat alle ingrepen kenmerkt, is  dat er in een kort tijdsbestek een groot aantal professionals betrokken  is bij de zorg aan de patiënt. Vaak voeren zij complexe acties uit, die  op elkaar afgestemd moeten zijn om veilige zorg te garanderen. Om de  communicatie te stroomlijnen, zijn de SURPASS-checklijsten rond het  operatieve proces ontwikkeld. Door het gebruik van SURPASS (Surgical  Patient Safety System) willen we sterfte en complicaties bij operaties  terugdringen.

Doel van de indicator 

Beide SURPASS-checklijsten 'aanvulling anamnese'  en 'bij ontslag' zijn onderdeel van het beleid rondom het operatieve traject. Het operatieve traject start op het moment dat de specialist de  indicatie stelt voor een operatie en het traject eindigt als de patiënt uit het UMC Utrecht wordt ontslagen. Het beleid met de verschillende stopmomenten heeft als doel om te evalueren of de patiënt de volgende  fase van het operatief proces in kan gaan. 

Gebruik deze indicator

Om eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt sinds de laatste anamnese te  benoemen. Voor patiënten met een spoedopname geldt dat de verpleegkundige op de holding van de OK de actualisatie van de anamnese uitvoert. Als er veranderingen zijn, neemt de verpleegkundige contact op  met de operateur en de anesthesioloog.
Gebruik de checklijst 'bij ontslag' om te verifiëren of aan alle verpleegkundige criteria voor ontslag van de patiënt naar huis of naar een andere instelling is voldaan

SURPASS-
checklijsten
'aanvulling
anamnese'
en 'bij ontslag'
Waarom deze indicatoren? 

Tot 50 procent van alle opgenomen patiënten  ondergaat een operatieve ingreep. Ingrepen kunnen klein zijn, met een  minimaal risico, maar ook heel risicovol. Wat alle ingrepen kenmerkt, is  dat er in een kort tijdsbestek een groot aantal professionals betrokken  is bij de zorg aan de patiënt. Vaak voeren zij complexe acties uit, die  op elkaar afgestemd moeten zijn om veilige zorg te garanderen. Om de  communicatie te stroomlijnen, zijn de SURPASS-checklijsten rond het  operatieve proces ontwikkeld. Door het gebruik van SURPASS (Surgical  Patient Safety System) willen we sterfte en complicaties bij operaties  terugdringen.

Doel van de indicator 

Beide SURPASS-checklijsten 'aanvulling anamnese'  en 'bij ontslag' zijn onderdeel van het beleid rondom het operatieve traject. Het operatieve traject start op het moment dat de specialist de  indicatie stelt voor een operatie en het traject eindigt als de patiënt uit het UMC Utrecht wordt ontslagen. Het beleid met de verschillende stopmomenten heeft als doel om te evalueren of de patiënt de volgende  fase van het operatief proces in kan gaan. 

Gebruik deze indicator

Om eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt sinds de laatste anamnese te  benoemen. Voor patiënten met een spoedopname geldt dat de verpleegkundige op de holding van de OK de actualisatie van de anamnese uitvoert. Als er veranderingen zijn, neemt de verpleegkundige contact op  met de operateur en de anesthesioloog.
Gebruik de checklijst 'bij ontslag' om te verifiëren of aan alle verpleegkundige criteria voor ontslag van de patiënt naar huis of naar een andere instelling is voldaan