Pijn

Pijn
Waarom is pijn een indicator

Gestandaardiseerde pijnmetingen leiden tot  meer inzicht in pijnervaring van patiënten en daardoor tot een effectieve pijnbestrijding. Pijnbestrijding is van belang voor het welbevinden van de patiënt, het genezingsproces en het fysiek herstel. Ernstige postoperatieve pijn heeft invloed op het ontstaan van een delier en het lijkt zo te zijn dat het in relatie staat tot het ontwikkelen van chronische pijn.

Doel van de indicator 

Door vroege herkenning en behandeling van pijn verminderen we onnodig lijden. We voorkomen ongewenste lichamelijke en/of psychische klachten ten gevolge van pijn die niet wordt verlicht.

Gebruik deze indicator

Voor het structureel meten van pijnintensiteit (pijnscore). Dit draagt bij aan de effectiviteit van de pijnbehandeling en continue aandacht voor pijnbeleving van de patiënt.

Pijn
Waarom is pijn een indicator

Gestandaardiseerde pijnmetingen leiden tot  meer inzicht in pijnervaring van patiënten en daardoor tot een effectieve pijnbestrijding. Pijnbestrijding is van belang voor het welbevinden van de patiënt, het genezingsproces en het fysiek herstel. Ernstige postoperatieve pijn heeft invloed op het ontstaan van een delier en het lijkt zo te zijn dat het in relatie staat tot het ontwikkelen van chronische pijn.

Doel van de indicator 

Door vroege herkenning en behandeling van pijn verminderen we onnodig lijden. We voorkomen ongewenste lichamelijke en/of psychische klachten ten gevolge van pijn die niet wordt verlicht.

Gebruik deze indicator

Voor het structureel meten van pijnintensiteit (pijnscore). Dit draagt bij aan de effectiviteit van de pijnbehandeling en continue aandacht voor pijnbeleving van de patiënt.