Ondervoeding

Ondervoeding
Waarom is ondervoeding een indicator? 

Het probleem van ziektegerelateerde ondervoeding in ziekenhuizen is al jaren bekend. De prevalentie is hoog: 20%-40% bij volwassenen en kinderen. We moeten (dreigende) ondervoeding in het ziekenhuis tijdig behandelen. Dit leidt tot verbetering van de voedselinname en de voedingstoestand. Hierdoor vermindert het aantal complicaties en verkort de opnameduur.

Doel van de indicator 

We dragen zorgen voor de juiste voedingstoestand en het tijdig herkennen van (risico op) ondervoeding.

Gebruik deze indicator

Kans op ondervoeding tijdens ziekenhuisopname voorkomen en verkleinen. En indien van toepassing tijdige behandeling van ondervoeding in gang te zetten.

Ondervoeding
Waarom is ondervoeding een indicator? 

Het probleem van ziektegerelateerde ondervoeding in ziekenhuizen is al jaren bekend. De prevalentie is hoog: 20%-40% bij volwassenen en kinderen. We moeten (dreigende) ondervoeding in het ziekenhuis tijdig behandelen. Dit leidt tot verbetering van de voedselinname en de voedingstoestand. Hierdoor vermindert het aantal complicaties en verkort de opnameduur.

Doel van de indicator 

We dragen zorgen voor de juiste voedingstoestand en het tijdig herkennen van (risico op) ondervoeding.

Gebruik deze indicator

Kans op ondervoeding tijdens ziekenhuisopname voorkomen en verkleinen. En indien van toepassing tijdige behandeling van ondervoeding in gang te zetten.