Indicatoren

Indicatoren
Wat zijn indicatoren? 

Ziekenhuizen zijn verplicht zelf de kwaliteit van hun zorgverlening te meten. Dit gebeurt met behulp van indicatoren. Een indicator is een meetbaar element van de zorg, dat aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg. Indicatoren geven dus aan waar een  organisatie staat ten opzichte van die norm en waar verbeteringen mogelijk zijn. In de gezondheidszorg worden indicatoren voor verschillende doeleinden gebruikt: voor interne kwaliteitsverbetering en externe verantwoording naar bijvoorbeeld verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Hoe komen deze indicatoren tot stand? 

De kwaliteitsindicatoren zijn vastgesteld door de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft hierover overleg met de organisaties van instellingen en professionals, zoals Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Orde van Medisch specialisten (Orde) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het vaststellen van de indicatoren gebeurt op basis van een voorstel door deze deskundigen. 

Screeningslijsten:
belangrijk hulpmiddel

De indicator wordt gemeten aan de hand van screeningslijsten. De mate waarin een screeningslijst wordt ingevuld,  bepaalt de score van de indicator. Met het invullen van een screeningslijst is de kwaliteit van de zorg nog niet gewaarborgd: het is geen doel, maar een hulpmiddel. Je krijgt door de uitkomst van de screening inzicht in de situatie van de patiënt en hij of zij kan daarmee de zorg afstemmen op het individuele risico en de persoonlijke behoefte van die patiënt. Concreet: door meten en weten, kunnen we bijvoorbeeld het risico op een val of op ondervoeding verkleinen. Daarmee verbeteren we de veiligheid en de kwaliteit van zorg.

Kwaliteitsindicatoren verpleegkundig
zorgproces 

In deze folder richten we ons specifiek op een aantal kwaliteitsindicatoren van het verpleegkundige zorgproces: 

 • BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme)
 • Valrisico
 • Delier 
 • Ondervoeding
 • Decubitus 
 • Pijn 
 • SURPASS-checklijsten.
Indicatoren
Wat zijn indicatoren? 

Ziekenhuizen zijn verplicht zelf de kwaliteit van hun zorgverlening te meten. Dit gebeurt met behulp van indicatoren. Een indicator is een meetbaar element van de zorg, dat aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg. Indicatoren geven dus aan waar een  organisatie staat ten opzichte van die norm en waar verbeteringen mogelijk zijn. In de gezondheidszorg worden indicatoren voor verschillende doeleinden gebruikt: voor interne kwaliteitsverbetering en externe verantwoording naar bijvoorbeeld verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Hoe komen deze indicatoren tot stand? 

De kwaliteitsindicatoren zijn vastgesteld door de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft hierover overleg met de organisaties van instellingen en professionals, zoals Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Orde van Medisch specialisten (Orde) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het vaststellen van de indicatoren gebeurt op basis van een voorstel door deze deskundigen. 

Screeningslijsten:
belangrijk hulpmiddel

De indicator wordt gemeten aan de hand van screeningslijsten. De mate waarin een screeningslijst wordt ingevuld,  bepaalt de score van de indicator. Met het invullen van een screeningslijst is de kwaliteit van de zorg nog niet gewaarborgd: het is geen doel, maar een hulpmiddel. Je krijgt door de uitkomst van de screening inzicht in de situatie van de patiënt en hij of zij kan daarmee de zorg afstemmen op het individuele risico en de persoonlijke behoefte van die patiënt. Concreet: door meten en weten, kunnen we bijvoorbeeld het risico op een val of op ondervoeding verkleinen. Daarmee verbeteren we de veiligheid en de kwaliteit van zorg.

Kwaliteitsindicatoren verpleegkundig
zorgproces 

In deze folder richten we ons specifiek op een aantal kwaliteitsindicatoren van het verpleegkundige zorgproces: 

 • BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme)
 • Valrisico
 • Delier 
 • Ondervoeding
 • Decubitus 
 • Pijn 
 • SURPASS-checklijsten.