Delier

Delier
Waarom is delier een indicator? 

Het delier is waarschijnlijk de meest  voorkomende neuropsychiatrische stoornis in het ziekenhuis, met een prevalentie van 15% tot 50% bij opgenomen ouderen. Een delier veroorzaakt een langere opnameduur en een groter aantal complicaties tijdens de opname. Het leidt ook tot een slechter functioneel herstel en veel angst bij patiënten.

Doel van de indicator 

We willen voorkomen dat patiënten een delirium ontwikkelen. Daarom is het van belang dat we dit tijdig herkennen en indien nodig tijdig behandelen.

Gebruik deze indicator

Zodat hoogrisico-patiënten worden geïdentificeerd. Dan kunnen we preventieve maatregelen nemen om een delier te voorkomen. Als de patiënt toch delirant wordt, zal het korter van duur en minder van ernst zijn.

Delier
Waarom is delier een indicator? 

Het delier is waarschijnlijk de meest  voorkomende neuropsychiatrische stoornis in het ziekenhuis, met een prevalentie van 15% tot 50% bij opgenomen ouderen. Een delier veroorzaakt een langere opnameduur en een groter aantal complicaties tijdens de opname. Het leidt ook tot een slechter functioneel herstel en veel angst bij patiënten.

Doel van de indicator 

We willen voorkomen dat patiënten een delirium ontwikkelen. Daarom is het van belang dat we dit tijdig herkennen en indien nodig tijdig behandelen.

Gebruik deze indicator

Zodat hoogrisico-patiënten worden geïdentificeerd. Dan kunnen we preventieve maatregelen nemen om een delier te voorkomen. Als de patiënt toch delirant wordt, zal het korter van duur en minder van ernst zijn.