Decubitus

Decubitus
Waarom is decubitus een indicator? 

Decubitus veroorzaakt veel pijn en ongemak en  kan soms zelfs levensbedreigend zijn. De opnameduur in ziekenhuizen is  langer en heropnamecijfers en ziekenhuiskosten zijn hoger bij  zorgvragers met decubitus, dan bij diegenen die geen decubitus ontwikkelen. Decubitus kan in veel gevallen worden voorkomen door het  tijdig inzetten van preventieve maatregelen.

Doel van de indicator 

Door het nemen van adequate preventieve maatregelen willen we het ontstaan van (nieuwe) decubitus zoveel mogelijk voorkomen.

Gebruik deze indicator

Om het risico op decubitus in kaart te brengen en advies over preventieve maatregelen toe te passen.

Decubitus
Waarom is decubitus een indicator? 

Decubitus veroorzaakt veel pijn en ongemak en  kan soms zelfs levensbedreigend zijn. De opnameduur in ziekenhuizen is  langer en heropnamecijfers en ziekenhuiskosten zijn hoger bij  zorgvragers met decubitus, dan bij diegenen die geen decubitus ontwikkelen. Decubitus kan in veel gevallen worden voorkomen door het  tijdig inzetten van preventieve maatregelen.

Doel van de indicator 

Door het nemen van adequate preventieve maatregelen willen we het ontstaan van (nieuwe) decubitus zoveel mogelijk voorkomen.

Gebruik deze indicator

Om het risico op decubitus in kaart te brengen en advies over preventieve maatregelen toe te passen.