ADHD
Informatie voor ouders en kinderen

UMC Utrecht
Hersencentrum
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

ADHD
Bij uw kind of bij u is  kort geleden na onderzoek  op de afdeling  psychiatrie van het UMC Utrecht de  diagnose ADHD gesteld. ADHD is een  afkorting van het Engelse “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”.

In Nederland spreken we van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

In deze folder hebben we de belangrijkste informatie over ADHD voor u samengevat.

Fotografie 
Ivar Pel

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

ADHD
Informatie voor ouders en kinderen

UMC Utrecht
Hersencentrum
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

ADHD
Bij uw kind of bij u is  kort geleden na onderzoek  op de afdeling  psychiatrie van het UMC Utrecht de  diagnose ADHD gesteld. ADHD is een  afkorting van het Engelse “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”.

In Nederland spreken we van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

In deze folder hebben we de belangrijkste informatie over ADHD voor u samengevat.

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Fotografie 
Ivar Pel