Het zorgprogramma Stemmen horen

Over het zorgprogramma
Stemmen horen

In ons programma proberen we de stemmen terug te brengen tot een niveau dat voor u acceptabel is. Onze behandeling bestaat uit individuele en groepsgesprekken. In deze gesprekken willen we u meer leren over het horen van stemmen. Daarnaast leert u hoe u met de stemmen om kunt gaan zodat ze zo weinig mogelijk hinder geven.

In principe vinden alle behandelingen plaats op dezelfde dag, zodat u steeds één dag per week bij ons bent. U kunt de behandeling na drie maanden afronden.

Onderdelen van het zorgprogramma

De eerste stap in de behandeling van mensen die last hebben van stemmen bestaat uit het leren omgaan met stemmen. Elke behandeling begint dan ook met een basistraining. Bij de basistherapie voor stemmen proberen we mensen sterker te maken, waardoor ze weerbaarder zijn tegen de stemmen. Dat doen we aan de hand van de volgende onderdelen:

Registratie van stemmen
De basistherapie beginnen we met het bijhouden van de stemmen: wanneer hoort u ze en hoe lang? Een week lang moet u een formulier bijhouden. Daarop schrijft u de dag en het tijdstip dat u de stem hoorde.

Copingstrategieën
Copingstrategieën zijn manieren om met dingen die u moeilijk vindt om te gaan. We leren u copingstrategieën aan om met de stemmen om te gaan. Waarschijnlijk heeft u zelf al verschillende manieren van coping ontwikkeld. Wellicht kunnen we dat repertoire uitbreiden en aanvullen.

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie geven we informatie over stemmen horen: bij wie dit voorkomt, welke factoren bijdragen aan stemmen horen, wat er in de hersenen gebeurt als iemand stemmen hoort en wat u eraan kunt doen.

Gezond leefpatroon
Juist voor mensen die nare stemmen horen is het belangrijk om de dag goed in te vullen en te zorgen voor genoeg afleiding. We leren u een gezonder leefpatroon aan te nemen, zodat de stemmen afnemen.

Positievere benadering
Mensen die stemmen horen hebben vaak een laag zelfbeeld en lage verwachtingen van de wereld. Door een positievere benadering voelt u zich sterker, zodat de stemmen minder vat op u hebben.

Terugvalpreventie
Het is heel belangrijk om te herkennen wat de signalen zijn die voor een terugval komen, zodat u op tijd actie onderneemt om een terugval te voorkomen.

Psychomotore Therapie (PMT)
PMT is een praktische therapievorm waarbij u leert de stemmen te onderdrukken door te bewegen.

Het groepsgesprek
Mensen die stemmen horen denken vaak dat ze de enige zijn die zoiets meemaken en het is een openbaring te merken dat dit niet zo is. Tijdens een groepsgesprek kunt u uw ervaring delen met andere mensen die stemmen horen.

Psycho-educatie
In het groepsgesprek zult u merken dat veel mensen een heel persoon-lijke verklaring hebben voor de herkomst van de stemmen. Onze onderzoeken hebben ons veel geleerd over het horen van stemmen. Dit willen we graag met u delen. Tijdens psycho-educatie leert u alles over het verschijnsel ‘stemmen horen’. Hoe vaak komt het voor en bij wie? Waarom hoort de ene persoon wel stemmen en andere niet? Wat kun je er aan doen? En natuurlijk de vraag die veel mensen bezig houdt: waar komen die stemmen vandaan?

We organiseren ook een informatiebijeenkomst voor partners, familie en vrienden.

Psychomotorische Therapie
Dit is een ervaringsgerichte therapievorm die bewegingen en erva-ringen van het lichaam gebruikt om psychische klachten te verminderen of ermee om te leren gaan. We komen letterlijk in beweging in de sportzaal. In deze therapie gaan we ervan uit dat gedrag dat u in de zaal laat zien, hetzelfde gedrag is als in het dagelijks leven. Als u hierbij last ervaart, kunt u in de zaal oefenen met ander gedrag zodat de last minder wordt. We sluiten in de therapie aan bij de thema’s die besproken worden in de groep. Daarnaast besteden we veel aandacht aan hoe het voelt om (weer) in beweging komen en het plezier en de afleiding die dit kan opleveren. Ook de thema’s zelfvertrouwen en het omgaan met stress en spanning komen regelmatig terug.

Compassietraining
Stemmen horen heeft bij een deel van de mensen te maken met nare ervaringen in het verleden. Die hebben ertoe geleid dat u mensen niet meteen vertrouwt, dat u niet overtuigd bent van eigen kunnen of dat u zich niet veilig voelt. Compassietraining leert die veiligheid te creëren zodat u met een open blik naar uzelf en naar anderen kunt kijken.

Andere behandelvormen

Naast de basistraining bieden we de volgende behandelingen:

Medicijnen
De enige medicijnen die helpen tegen stemmen zijn antipsychotica. Deze medicijnen helpen meestal goed wanneer stemmen horen onderdeel is van een psychose. Bij de meeste patiënten verdwijnen de stemmen en andere psychotische symptomen helemaal door een juist gedoseerd antipsychoticum. Bij sommige mensen helpen medicijnen niet of nauwelijks. Voor hen kan Leponex een uitkomst zijn. Antipsychotische medicijnen hebben soms bijwerkingen maar dat hoeft niet het geval te zijn. Kinderen geven we alleen medicijnen als het kind een onderliggende ziekte heeft, waarvoor medicatie echt nodig is.

Competitive Memory Training
Bij Competitive Memory Training leert u om andere fijne herinneringen gemakkelijk op te halen zodat u die kunt inzetten wanneer stemmen vervelende herinneringen oproepen.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een veel gebruikte vorm van psychotherapie. Het wordt voor allerlei klachten gebuikt. Ook voor psychotische klachten wordt deze vorm van psychotherapie ingezet. Het is ook mogelijk om systeemtherapie (gezinstherapie) en individuele behandeling te volgen, bijvoorbeeld voor trauma.

Gedragstherapie om te stoppen met opdrachten uitvoeren
Deze therapie is bedoeld voor mensen die opdrachten van de stemmen krijgen en deze uitvoeren. We leren u de stemmen uw leven niet meer te laten bepalen en de opdrachten niet meer uit te voeren.

Compassietraining
Mensen die een zware tijd hebben meegemaakt zijn soms erg streng voor zichzelf. Dat maakt hen extra gevoelig voor kritische stemmen. Tijdens compassietraining leert u met warmte naar uzelf te kijken.

Direct current stimulation (tDCS)
Bij tDCS worden twee elektroden op het hoofd geplakt waartussen een zeer lage elektrische stroom loopt. Hiermee kan de hersenactiviteit worden aangepast, door op één plek de activiteit te remmen en deze op een andere plek juist te stimuleren. Dit zou het stemmen horen kunnen verminderen. De behandeling kan wat jeukend of prikkelend aanvoelen, maar is niet pijnlijk. Er zijn ook weinig bijwerkingen.

Elektroconvulsietherapie (ECT)
Tijdens een ECT-behandeling houden we een band met twee elektrodes tegen uw hoofd waar een elektrische stroom door loopt. Als die stroom door de hersenen loopt, veroorzaakt dat een epileptische aanval. Die aanval zorgt voor een 'herstart' van de hersenen. Deze behandeling wordt soms toegepast bij ernstige vormen van psychose wanneer medicijnen onvoldoende effect hebben. Het kan een gunstig effect op stemmen hebben.

Het zorgprogramma
Stemmen horen
Over het zorgprogramma
Stemmen horen

In ons programma proberen we de stemmen terug te brengen tot een niveau dat voor u acceptabel is. Onze behandeling bestaat uit individuele en groepsgesprekken. In deze gesprekken willen we u meer leren over het horen van stemmen. Daarnaast leert u hoe u met de stemmen om kunt gaan zodat ze zo weinig mogelijk hinder geven.

In principe vinden alle behandelingen plaats op dezelfde dag, zodat u steeds één dag per week bij ons bent. U kunt de behandeling na drie maanden afronden.

Onderdelen van het zorgprogramma

De eerste stap in de behandeling van mensen die last hebben van stemmen bestaat uit het leren omgaan met stemmen. Elke behandeling begint dan ook met een basistraining. Bij de basistherapie voor stemmen proberen we mensen sterker te maken, waardoor ze weerbaarder zijn tegen de stemmen. Dat doen we aan de hand van de volgende onderdelen:

Registratie van stemmen
De basistherapie beginnen we met het bijhouden van de stemmen: wanneer hoort u ze en hoe lang? Een week lang moet u een formulier bijhouden. Daarop schrijft u de dag en het tijdstip dat u de stem hoorde.

Copingstrategieën
Copingstrategieën zijn manieren om met dingen die u moeilijk vindt om te gaan. We leren u copingstrategieën aan om met de stemmen om te gaan. Waarschijnlijk heeft u zelf al verschillende manieren van coping ontwikkeld. Wellicht kunnen we dat repertoire uitbreiden en aanvullen.

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie geven we informatie over stemmen horen: bij wie dit voorkomt, welke factoren bijdragen aan stemmen horen, wat er in de hersenen gebeurt als iemand stemmen hoort en wat u eraan kunt doen.

Gezond leefpatroon
Juist voor mensen die nare stemmen horen is het belangrijk om de dag goed in te vullen en te zorgen voor genoeg afleiding. We leren u een gezonder leefpatroon aan te nemen, zodat de stemmen afnemen.

Positievere benadering
Mensen die stemmen horen hebben vaak een laag zelfbeeld en lage verwachtingen van de wereld. Door een positievere benadering voelt u zich sterker, zodat de stemmen minder vat op u hebben.

Terugvalpreventie
Het is heel belangrijk om te herkennen wat de signalen zijn die voor een terugval komen, zodat u op tijd actie onderneemt om een terugval te voorkomen.

Psychomotore Therapie (PMT)
PMT is een praktische therapievorm waarbij u leert de stemmen te onderdrukken door te bewegen.

Het groepsgesprek
Mensen die stemmen horen denken vaak dat ze de enige zijn die zoiets meemaken en het is een openbaring te merken dat dit niet zo is. Tijdens een groepsgesprek kunt u uw ervaring delen met andere mensen die stemmen horen.

Psycho-educatie
In het groepsgesprek zult u merken dat veel mensen een heel persoon-lijke verklaring hebben voor de herkomst van de stemmen. Onze onderzoeken hebben ons veel geleerd over het horen van stemmen. Dit willen we graag met u delen. Tijdens psycho-educatie leert u alles over het verschijnsel ‘stemmen horen’. Hoe vaak komt het voor en bij wie? Waarom hoort de ene persoon wel stemmen en andere niet? Wat kun je er aan doen? En natuurlijk de vraag die veel mensen bezig houdt: waar komen die stemmen vandaan?

We organiseren ook een informatiebijeenkomst voor partners, familie en vrienden.

Psychomotorische Therapie
Dit is een ervaringsgerichte therapievorm die bewegingen en erva-ringen van het lichaam gebruikt om psychische klachten te verminderen of ermee om te leren gaan. We komen letterlijk in beweging in de sportzaal. In deze therapie gaan we ervan uit dat gedrag dat u in de zaal laat zien, hetzelfde gedrag is als in het dagelijks leven. Als u hierbij last ervaart, kunt u in de zaal oefenen met ander gedrag zodat de last minder wordt. We sluiten in de therapie aan bij de thema’s die besproken worden in de groep. Daarnaast besteden we veel aandacht aan hoe het voelt om (weer) in beweging komen en het plezier en de afleiding die dit kan opleveren. Ook de thema’s zelfvertrouwen en het omgaan met stress en spanning komen regelmatig terug.

Compassietraining
Stemmen horen heeft bij een deel van de mensen te maken met nare ervaringen in het verleden. Die hebben ertoe geleid dat u mensen niet meteen vertrouwt, dat u niet overtuigd bent van eigen kunnen of dat u zich niet veilig voelt. Compassietraining leert die veiligheid te creëren zodat u met een open blik naar uzelf en naar anderen kunt kijken.

Andere behandelvormen

Naast de basistraining bieden we de volgende behandelingen:

Medicijnen
De enige medicijnen die helpen tegen stemmen zijn antipsychotica. Deze medicijnen helpen meestal goed wanneer stemmen horen onderdeel is van een psychose. Bij de meeste patiënten verdwijnen de stemmen en andere psychotische symptomen helemaal door een juist gedoseerd antipsychoticum. Bij sommige mensen helpen medicijnen niet of nauwelijks. Voor hen kan Leponex een uitkomst zijn. Antipsychotische medicijnen hebben soms bijwerkingen maar dat hoeft niet het geval te zijn. Kinderen geven we alleen medicijnen als het kind een onderliggende ziekte heeft, waarvoor medicatie echt nodig is.

Competitive Memory Training
Bij Competitive Memory Training leert u om andere fijne herinneringen gemakkelijk op te halen zodat u die kunt inzetten wanneer stemmen vervelende herinneringen oproepen.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een veel gebruikte vorm van psychotherapie. Het wordt voor allerlei klachten gebuikt. Ook voor psychotische klachten wordt deze vorm van psychotherapie ingezet. Het is ook mogelijk om systeemtherapie (gezinstherapie) en individuele behandeling te volgen, bijvoorbeeld voor trauma.

Gedragstherapie om te stoppen met opdrachten uitvoeren
Deze therapie is bedoeld voor mensen die opdrachten van de stemmen krijgen en deze uitvoeren. We leren u de stemmen uw leven niet meer te laten bepalen en de opdrachten niet meer uit te voeren.

Compassietraining
Mensen die een zware tijd hebben meegemaakt zijn soms erg streng voor zichzelf. Dat maakt hen extra gevoelig voor kritische stemmen. Tijdens compassietraining leert u met warmte naar uzelf te kijken.

Direct current stimulation (tDCS)
Bij tDCS worden twee elektroden op het hoofd geplakt waartussen een zeer lage elektrische stroom loopt. Hiermee kan de hersenactiviteit worden aangepast, door op één plek de activiteit te remmen en deze op een andere plek juist te stimuleren. Dit zou het stemmen horen kunnen verminderen. De behandeling kan wat jeukend of prikkelend aanvoelen, maar is niet pijnlijk. Er zijn ook weinig bijwerkingen.

Elektroconvulsietherapie (ECT)
Tijdens een ECT-behandeling houden we een band met twee elektrodes tegen uw hoofd waar een elektrische stroom door loopt. Als die stroom door de hersenen loopt, veroorzaakt dat een epileptische aanval. Die aanval zorgt voor een 'herstart' van de hersenen. Deze behandeling wordt soms toegepast bij ernstige vormen van psychose wanneer medicijnen onvoldoende effect hebben. Het kan een gunstig effect op stemmen hebben.

Het zorgprogramma Stemmen horen

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht