Richtlijn
Suïcide-preventie

UMC Utrecht
Afdeling Psychiatrie
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Richtlijn Suïcide-preventie 
Deze richtlijn is bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij  de patiëntenzorg. De richtlijn is beslissingsondersteunend bij de  kwaliteit van zorg, waarvoor elke hulpverlener een individuele  verantwoordelijkheid draagt. Dit is niet gelijk te stellen aan  verantwoordelijkheid voor het leven van de patiënt.

Fotografie 
Ivar Pel

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Richtlijn
Suïcide-preventie

UMC Utrecht
Afdeling Psychiatrie
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Richtlijn Suïcide-preventie 
Deze richtlijn is bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij  de patiëntenzorg. De richtlijn is beslissingsondersteunend bij de  kwaliteit van zorg, waarvoor elke hulpverlener een individuele  verantwoordelijkheid draagt. Dit is niet gelijk te stellen aan  verantwoordelijkheid voor het leven van de patiënt.

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Fotografie 
Ivar Pel