Prikkelprofiel en Prikkelplan

Prikkelprofiel &
Prikkelplan
Het Prikkelprofiel

Is er bij uw kind werkelijk sprake van een gestoorde prikkelverwerking? Dat is de eerste vraag waarover we ons buigen. We doen daarom verschillende onderzoeken en maken voor ieder kind een persoonlijk prikkelprofiel.

Een prikkelprofiel is een nauwkeurige analyse van de ernst en het type prikkelgevoeligheid. Het zegt iets over individuele over- en/of ondergevoeligheid voor bepaalde prikkels zoals geluid, wat je ziet of geur. Het profiel gaat ook over wat de reactie op prikkels is: vermijdend of opzoekend.

Het onderzoek bestaat uit een (spel)observatie en ouderinterview naar de reacties op prikkels in het dagelijks leven. Ook gaan we neuropsychologische tests en EEG-

Prikkelplan

Aan de hand van het prikkelprofiel stellen we vast of er werkelijk sprake is van een prikkelverwerkingsstoornis of dat er bijvoorbeeld andere redenen voor de gedragsproblemen zijn. Is er inderdaad een prikkelverwerkingsstoornis, dan overleggen we met u als ouders,

Prikkelbehandeling

Onze behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen.

Psycho-educatie
Tijdens psycho-educatie leggen we op een toegankelijke en gestructureerde manier uit wat er gebeurt bij gestoorde prikkelverwerking en hoe dit tot uiting komt in gedrag. We leren hoe hiermee om te gaan in het dagelijks leven.

metingen doen om te zien wat de (hersen)reacties zijn bij het horen van geluiden en bekijken van beelden. (zie wetenschappelijk onderzoek). Daarnaast vragen we u om enkele aanvullende vragenlijsten in te vullen.

naasten en eventueel de patiënt over het vervolg. Als we besluiten tot behandelen, dan stellen we met elkaar een prikkelplan op. Dit plan zet de koers uit voor de behandeling en begeleiding door muziektherapie, ouderbegeleiding en therapie met medicatie.

Muziektherapie
Muziek activeert verschillende delen van het brein gelijktijdig. Dit is gunstig voor het ontstaan van sterke verbindingen tussen deze gebieden, wat de prikkelverwerking ten goede komt. Ook is muziektherapie gericht op het beter leren omgaan met prikkels. De sessies zijn zowel met het kind als met kind én ouders.

Behandeling met medicijnen
Voor prikkelverwerkingsstoornissen bij autisme was tot nu toe geen behandeling met medicijnen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een bestaand middel hier mogelijk verandering in kan brengen. Bumetanide is een plaspil die al jaren veilig wordt gebruikt. Samen met andere onderzoekers hebben we aanwijzingen dat dit middel overprikkeling in het brein kan tegengaan. Bumetanide lijkt neuro-chemische processen te herstellen waardoor de prikkelverwerking in balans kan komen, en zo meer rust in het brein kan brengen. Het is een veilig middel. Wel moet af en toe het bloed gecontroleerd worden zodat we weten dat de vocht- en zouthuishouding in het lichaam in orde zijn. In eerste instantie gaan we tijdens een periode van vier maanden het effect van bumetanide wetenschappelijk onderzoeken. Iedere deelnemer kan het middel na het onderzoek blijven gebruiken. (zie ook wetenschappelijk onderzoek).

Prikkelprofiel &
Prikkelplan
Het Prikkelprofiel

Is er bij uw kind werkelijk sprake van een gestoorde prikkelverwerking? Dat is de eerste vraag waarover we ons buigen. We doen daarom verschillende onderzoeken en maken voor ieder kind een persoonlijk prikkelprofiel.

Een prikkelprofiel is een nauwkeurige analyse van de ernst en het type prikkelgevoeligheid. Het zegt iets over individuele over- en/of ondergevoeligheid voor bepaalde prikkels zoals geluid, wat je ziet of geur. Het profiel gaat ook over wat de reactie op prikkels is: vermijdend of opzoekend.

Het onderzoek bestaat uit een (spel)observatie en ouderinterview naar de reacties op prikkels in het dagelijks leven. Ook gaan we neuropsychologische tests en EEG-

Prikkelplan

Aan de hand van het prikkelprofiel stellen we vast of er werkelijk sprake is van een prikkelverwerkingsstoornis of dat er bijvoorbeeld andere redenen voor de gedragsproblemen zijn. Is er inderdaad een prikkelverwerkingsstoornis, dan overleggen we met u als ouders,

Prikkelbehandeling

Onze behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen.

Psycho-educatie
Tijdens psycho-educatie leggen we op een toegankelijke en gestructureerde manier uit wat er gebeurt bij gestoorde prikkelverwerking en hoe dit tot uiting komt in gedrag. We leren hoe hiermee om te gaan in het dagelijks leven.

metingen doen om te zien wat de (hersen)reacties zijn bij het horen van geluiden en bekijken van beelden. (zie wetenschappelijk onderzoek). Daarnaast vragen we u om enkele aanvullende vragenlijsten in te vullen.

naasten en eventueel de patiënt over het vervolg. Als we besluiten tot behandelen, dan stellen we met elkaar een prikkelplan op. Dit plan zet de koers uit voor de behandeling en begeleiding door muziektherapie, ouderbegeleiding en therapie met medicatie.

Muziektherapie
Muziek activeert verschillende delen van het brein gelijktijdig. Dit is gunstig voor het ontstaan van sterke verbindingen tussen deze gebieden, wat de prikkelverwerking ten goede komt. Ook is muziektherapie gericht op het beter leren omgaan met prikkels. De sessies zijn zowel met het kind als met kind én ouders.

Behandeling met medicijnen
Voor prikkelverwerkingsstoornissen bij autisme was tot nu toe geen behandeling met medicijnen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een bestaand middel hier mogelijk verandering in kan brengen. Bumetanide is een plaspil die al jaren veilig wordt gebruikt. Samen met andere onderzoekers hebben we aanwijzingen dat dit middel overprikkeling in het brein kan tegengaan. Bumetanide lijkt neuro-chemische processen te herstellen waardoor de prikkelverwerking in balans kan komen, en zo meer rust in het brein kan brengen. Het is een veilig middel. Wel moet af en toe het bloed gecontroleerd worden zodat we weten dat de vocht- en zouthuishouding in het lichaam in orde zijn. In eerste instantie gaan we tijdens een periode van vier maanden het effect van bumetanide wetenschappelijk onderzoeken. Iedere deelnemer kan het middel na het onderzoek blijven gebruiken. (zie ook wetenschappelijk onderzoek).

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht