Het traject

Het traject
De start van het traject

Na de verwijzing van de huisarts, specialist of buurtteam vragen we u om aanvullende informatie. Het geeft ons inzicht in de ontwikkeling van uw kind en zorgt ervoor dat we snel de juiste hulp kunnen bieden. De informatie kunt u digitaal aanleveren. In de uitnodigingsbrief wordt dit uitgelegd.

Daarnaast betrekken we graag de gegevens die al bekend zijn bij andere zorgverleners of de verwijzer. Wij vragen uw toestemming om derden te mogen benaderen.

De intake

Als alles erop wijst dat wij de juiste hulp kunnen bieden, nodigen we u uit voor een eerste gesprek; de intake. We verwachten dat beide ouders/ verzorgers en uw kind daarbij aanwezig zijn. In onze administratie zullen we ook beide ouders vermelden, ook als de ouders niet op hetzelfde adres wonen.

Lees meer op onze website over ontwikkelingsstoornissen.

In de uitnodigingsbrief kunt u lezen welke documenten u bij het eerste gesprek moet meenemen, zoals uw verzekeringsbewijs en een legitimatie- bewijs van uzelf en uw kind.
Breng ook bij volgende afspraken altijd geldige legitimatiebewijzen mee.

Het eerste gesprek en de diagnostiek

Het eerste gesprek staat in het teken van diagnostisch onderzoek. Samen met u buigen we ons over de vraag: is er sprake van een ontwikkelingsstoornis of is er iets anders aan de hand? Dit gebeurt met een kinder- en jeugdpsychiater die vaak samenwerkt met bijvoorbeeld verpleegkundigspecialisten of psychologen.

Tijdens het gesprek praten we uitgebreid met u en uw kind, en soms doen we een spelobservatie. U kunt al uw vragen of zorgen delen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind. Maar ook over de problemen die u ervaart of de dingen die juist goed gaan.

Het kan voorkomen dat we aanvullend onderzoek willen doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om intelligentieonderzoek of een gezinsgesprek. Daarvoor maken we één of meer aparte afspraken.

Wij hopen van harte dat u vragen stelt als u meer wilt weten of als u iets niet begrijpt. U heeft recht op goede informatie.


Het adviesgesprek

In een adviesgesprek staan de bevindingen van ons onderzoek centraal. Soms volgt het adviesgesprek direct op de eerste afspraak, soms nodigen we u en uw kind uit voor een gesprek op een ander tijdstip.

Als er inderdaad sprake is van een ontwikkelingsstoornis, dan adviseren we u over verdere behandeling en begeleiding. Dat kan in het UMC Utrecht zijn maar ook bij een andere zorgaanbieder.


Komt een patiënt bij ons in behandeling, dan maken we gezamenlijk een behandelplan. Ons behandelaanbod bestaat uit:

 • Psycho-educatie: informatieve groepsbijeenkomsten
 • Ouderbegeleiding
 • Een aanvullend adviesgesprek samen met de leerkracht of schoolbegeleider
 • Kind en oudertraining ‘Minder boos en Opstandig’
 • Oudertraining ‘Pittige jaren’
 • Emotie en Gedragsregulatie Training
 • Individuele therapie
 • Medicatie
 • Vaktherapie

De behandelingen variëren in duur van  enkele  weken tot maximaal 6 maanden. Ook bekijken we met u in welke vorm en  frequentie de behandelingen het best zullen aanslaan. Wij bieden:

Poliklinische behandeling
U en uw kind komen regelmatig, bijvoorbeeld één keer per week, voor gesprek- ken, therapieën of een ander vorm van behandeling.

Dagbehandeling
Uw kind komt alleen overdag en gaat ’s avonds  naar huis. Op de Fritz Redl- school (zie Samenwerking)  volgt uw kind  onderwijs en wij bieden alle zorg zoals we met u hebben afgesproken.

Klinische behandeling
Uw kind verblijft tijdelijk dag en nacht bij  ons op de afdeling. Op de Fritz Redl- school (zie Samenwerking)  volgt  uw kind onderwijs en op de afdeling werken we op verschillende manieren  aan de behandeldoelen. In het weekend is uw kind thuis.

Behandeling
Het traject
De start van het traject

Na de verwijzing van de huisarts, specialist of buurtteam vragen we u om aanvullende informatie. Het geeft ons inzicht in de ontwikkeling van uw kind en zorgt ervoor dat we snel de juiste hulp kunnen bieden. De informatie kunt u digitaal aanleveren. In de uitnodigingsbrief wordt dit uitgelegd.

Daarnaast betrekken we graag de gegevens die al bekend zijn bij andere zorgverleners of de verwijzer. Wij vragen uw toestemming om derden te mogen benaderen.

Aanmelding en
intake

Als alles erop wijst dat wij de juiste hulp kunnen bieden, nodigen we u uit voor een eerste gesprek; de intake. We verwachten dat beide ouders/ verzorgers en uw kind daarbij aanwezig zijn. In onze administratie zullen we ook beide ouders vermelden, ook als de ouders niet op hetzelfde adres wonen.

Lees meer op onze website over ontwikkelingsstoornissen.

In de uitnodigingsbrief kunt u lezen welke documenten u bij het eerste gesprek moet meenemen, zoals uw verzekeringsbewijs en een legitimatie- bewijs van uzelf en uw kind.
Breng ook bij volgende afspraken altijd geldige legitimatiebewijzen mee.

Het eerste gesprek en de diagnostiek

Het eerste gesprek staat in het teken van diagnostisch onderzoek. Samen met u buigen we ons over de vraag: is er sprake van een ontwikkelingsstoornis of is er iets anders aan de hand? Dit gebeurt met een kinder- en jeugdpsychiater die vaak samenwerkt met bijvoorbeeld verpleegkundigspecialisten of psychologen.

Tijdens het gesprek praten we uitgebreid met u en uw kind, en soms doen we een spelobservatie. U kunt al uw vragen of zorgen delen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind. Maar ook over de problemen die u ervaart of de dingen die juist goed gaan.

Het kan voorkomen dat we aanvullend onderzoek willen doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om intelligentieonderzoek of een gezinsgesprek. Daarvoor maken we één of meer aparte afspraken.

Wij hopen van harte dat u vragen stelt als u meer wilt weten of als u iets niet begrijpt. U heeft recht op goede informatie.


Het adviesgesprek

In een adviesgesprek staan de bevindingen van ons onderzoek centraal. Soms volgt het adviesgesprek direct op de eerste afspraak, soms nodigen we u en uw kind uit voor een gesprek op een ander tijdstip.

Als er inderdaad sprake is van een ontwikkelingsstoornis, dan adviseren we u over verdere behandeling en begeleiding. Dat kan in het UMC Utrecht zijn maar ook bij een andere zorgaanbieder.


Behandeling

Komt een patiënt bij ons in behandeling, dan maken we gezamenlijk een behandelplan. Ons behandelaanbod bestaat uit:

 • Psycho-educatie: informatieve groepsbijeenkomsten
 • Ouderbegeleiding
 • Een aanvullend adviesgesprek samen met de leerkracht of schoolbegeleider
 • Kind en oudertraining ‘Minder boos en Opstandig’
 • Oudertraining ‘Pittige jaren’
 • Emotie en Gedragsregulatie Training
 • Individuele therapie
 • Medicatie
 • Vaktherapie

De behandelingen variëren in duur van  enkele  weken tot maximaal 6 maanden. Ook bekijken we met u in welke vorm en  frequentie de behandelingen het best zullen aanslaan. Wij bieden:

Poliklinische behandeling
U en uw kind komen regelmatig, bijvoorbeeld één keer per week, voor gesprek- ken, therapieën of een ander vorm van behandeling.

Dagbehandeling
Uw kind komt alleen overdag en gaat ’s avonds  naar huis. Op de Fritz Redl- school (zie Samenwerking)  volgt uw kind  onderwijs en wij bieden alle zorg zoals we met u hebben afgesproken.

Klinische behandeling
Uw kind verblijft tijdelijk dag en nacht bij  ons op de afdeling. Op de Fritz Redl- school (zie Samenwerking)  volgt  uw kind onderwijs en op de afdeling werken we op verschillende manieren  aan de behandeldoelen. In het weekend is uw kind thuis.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht