Algemene Informatie

Algemene informatie
Uw rechten

Alle patiënten hebben rechten die zijn  vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  (WGBO). De wet regelt goede en veilige behandeling voor alle patiënten.  Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

  • Voor behandeling van kinderen van 0 tot 12  jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders)  toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten  ze allebei toestemming geven.
  • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.
  • Jongeren van 16 jaar en ouder bepalen zelf of  en hoe zij behandeld willen worden. Wij streven ernaar dit altijd in  samenspraak met ouders te doen.

Uw zorgverlener mag gegevens over de  diagnostiek en/of behandeling uit- wisselen met andere zorgverleners  binnen het UMC Utrecht. Als wij informatie van buiten het UMC Utrecht  nodig hebben (bijvoorbeeld de huisarts of het buurtteam), vragen wij  daarvoor altijd uw schriftelijke toestemming. 

Meer over toestemming en privacy kunt u lezen op de website van het UMC Utrecht.

Het Patiëntenportaal

Inzage in het medisch dossier is mogelijk via het patiëntenportaal: Mijn UMC Utrecht. Via dit portaal kunt u tevens onderzoeksresultaten inzien, e-consulten verzenden en herhaalrecepten aanvragen.

Ouders met het ouderlijk gezag kunnen gemachtigd worden voor inzage in het dossier van hun kind. Als uw kind 12 jaar of ouder is kunt u alleen gemachtigd worden als uw kind hier ook toestemming voor geeft.

Meer informatie vindt u via mijn UMC Utrecht.

Vergoeding en klachten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van alle jeugdzorg. Zoals de wet dat verplicht, dragen wij gegevens van uw kind over aan de gemeente waarin u en uw kind wonen. De gemeente ontvangt geen medische gegevens of compleet dossier. De gemeente wordt alleen geïnformeerd over het soort hulp, de begin- en verwachte einddatum van het hulptraject, en welke instelling de zorg biedt.

Klachten
De medewerkers van de polikliniek proberen u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft. Wij nodigen u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken.

Wanneer dit niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht, te vinden in de Centrale Hal.

De medewerkers van de Patiëntenservice zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 088 75 588 50.

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis waar mensen worden opgeleid in beroepen voor de gezondheidszorg. Op de poli Ontwikkelingsstoornissen vindt u artsen in opleiding tot psychiater, kinderpsychiater of psycholoog. Ook kunt u studenten geneeskunde en stagiaires van de opleiding verpleeg- kunde treffen, of sociaal pedagogisch hulpverleners. Zij worden begeleid door een ervaren medewerker uit hun eigen vakgebied.

Zorgverleners in opleiding
Een afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een keer een afspraak moet afzeggen. Wij vragen u om verhindering zo snel mogelijk - liefst uiterlijk 24 uur van tevoren - te melden bij on ons secretariaat via 088 75 574 70.

Informatiefilmpje Ontwikkelings
stoornissen

In onderstaand filmpje krijgt u in enkele minuten een beeld van de zorglijn Ontwikkelingsstoornissen:

Algemene informatie
Uw rechten

Alle patiënten hebben rechten die zijn  vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  (WGBO). De wet regelt goede en veilige behandeling voor alle patiënten.  Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

  • Voor behandeling van kinderen van 0 tot 12  jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders)  toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten  ze allebei toestemming geven.
  • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.
  • Jongeren van 16 jaar en ouder bepalen zelf of  en hoe zij behandeld willen worden. Wij streven ernaar dit altijd in  samenspraak met ouders te doen.

Uw zorgverlener mag gegevens over de  diagnostiek en/of behandeling uit- wisselen met andere zorgverleners  binnen het UMC Utrecht. Als wij informatie van buiten het UMC Utrecht  nodig hebben (bijvoorbeeld de huisarts of het buurtteam), vragen wij  daarvoor altijd uw schriftelijke toestemming. 

Meer over toestemming en privacy kunt u lezen op de website van het UMC Utrecht.

Aanmelding en
intake

Inzage in het medisch dossier is mogelijk via het patiëntenportaal: Mijn UMC Utrecht. Via dit portaal kunt u tevens onderzoeksresultaten inzien, e-consulten verzenden en herhaalrecepten aanvragen.

Ouders met het ouderlijk gezag kunnen gemachtigd worden voor inzage in het dossier van hun kind. Als uw kind 12 jaar of ouder is kunt u alleen gemachtigd worden als uw kind hier ook toestemming voor geeft.

Meer informatie vindt u via mijn UMC Utrecht.

Vergoeding en klachten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van alle jeugdzorg. Zoals de wet dat verplicht, dragen wij gegevens van uw kind over aan de gemeente waarin u en uw kind wonen. De gemeente ontvangt geen medische gegevens of compleet dossier. De gemeente wordt alleen geïnformeerd over het soort hulp, de begin- en verwachte einddatum van het hulptraject, en welke instelling de zorg biedt.

Klachten
De medewerkers van de polikliniek proberen u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft. Wij nodigen u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken.

Wanneer dit niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht, te vinden in de Centrale Hal.

De medewerkers van de Patiëntenservice zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 088 75 588 50.

Zorgverleners in opleiding

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis waar mensen worden opgeleid in beroepen voor de gezondheidszorg. Op de poli Ontwikkelingsstoornissen vindt u artsen in opleiding tot psychiater, kinderpsychiater of psycholoog. Ook kunt u studenten geneeskunde en stagiaires van de opleiding verpleeg- kunde treffen, of sociaal pedagogisch hulpverleners. Zij worden begeleid door een ervaren medewerker uit hun eigen vakgebied.

Een afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een keer een afspraak moet afzeggen. Wij vragen u om verhindering zo snel mogelijk - liefst uiterlijk 24 uur van tevoren - te melden bij on ons secretariaat via 088 75 574 70.

Informatiefilmpje Ontwikkelings
stoornissen

In onderstaand filmpje krijgt u in enkele minuten een beeld van de zorglijn Ontwikkelingsstoornissen:

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht